Chương trình học

Chương trình học liên quan

Giao Tiếp Sơ Cấp

Với tài liệu giảng dạy hấp dẫn và nhiều hoạt động tương tác thú vị, chương trình được thiết kế dành riêng cho các học viên

Chi tiết

Phát Âm Tiếng Anh Cơ Bản

Phân biệt 02 hệ thống: Bảng chữ cái dùng trong văn viết và Bảng phiên âm quốc tế IPA dùng để nói…

Chi tiết