Chương trình học

Chương trình học liên quan

Giao Tiếp Trung Cấp

Với tài liệu giảng dạy hấp dẫn và nhiều hoạt động tương tác thú vị, chương trình được…

Chi tiết

Phát Âm Tiếng Anh Cơ Bản

Phân biệt 02 hệ thống: Bảng chữ cái dùng trong văn viết và Bảng phiên âm quốc tế IPA dùng để nói…

Chi tiết